. Elektro-mechanické opravy
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Elektro-mechanické opravy

Service
Servis
Service
Spoločnosť ERIKS ponúka širokú škálu služieb v oblasti MECHANICKÝCH a ELEKTRICKÝCH OPRÁV pre Vaše zariadenia.

V súčinnosti s našimi zákazníkmi a dodávateľmi opravujeme, modifikujeme a tým udržiavame zariadenia v čo najlepšom technickom stave.

Vykonávame najmä tieto činnosti:
  1. Opravy a údržba mechanických a elektrických častí strojov (hydraulických, pneumatických, elektronických, mechanických prípadne aj procesných automatov)
  2. Monitoring pracovných podmienok ( opotrebovanie, vibrácie, termoanalýzy, merania poruchových stavov, merania únikov energických médií )
  3. Poradenstvo v oblasti využitia potenciálu zvýšenia efektivity zariadení pri použití náhradných dielov s progresívnejšími technológiami.
  4. Poradenstvo a analýzy kritických miest v zariadeniach.
  5. Vyhľadávanie alternatív náhradného dielu s nižšou cenou prípadne dlhšou životnosťou.
  6. Posúdenie dôvodov poruchovosti s návrhmi na odstránenie.
  7. Výroba špeciálnych dielov na zákazku.

Zdielať túto stránku

Email:

Elektro#38;#45;mechanické opravy

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1267