. Ložiská
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Ložiská

Ložiská
Klbové hlavice
Alternatívne prevodovky
Spoločnosť ERIKS je najväčším dodávatelom priemyselných výrobkov a služieb v Západnej Európe. Veľkú časť obratu tvoria aj ložiská. V rámci viacerých divízií a oblastí činnosti spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov na priemyselnú údržbu a služby s pridanou hodnotou.

Medzi tieto služby patria opravy, údržba a generálne opravy priemyselných závodov a zariadení. Technické inovácie a podpora zákazníkov sú hlavnými hnacími silami spoločnosti ERIKS.

Uloženie ložísk sa neskladá len z valivých ložísk samotných, ale aj zo súvisiacich dielov (hriadeľ, teleso a pod.). Dôležitú úlohu hrá tiež mazivo - vo väčšine prípadov je nutné zabrániť jeho úniku pomocou tesnenia, ktoré rovnako zabraňuje vniknutiu nečistôt vrátane vody do uloženia.

Pri návrhu uloženia je treba zvoliť vhodný typ a veľkosť ložiska. To však nie je všetko, je nutné zobrať do úvahy i ďalšie hľadiská: vhodný tvar a prevedenie ďalších súčastí, tolerancie uloženia a vôľu ložiska, zodpovedajúce tesnenie, typ a množstvo maziva, atď. Každý jednotlivý faktor má vplyv na výkon, spoľahlivosť a hospodárnosť uloženia

Od roku 1966 spoločnosť ERIKS vykonáva distribúciu a výrobu ložísk v rámci svojej širokej siete pobočiek a stala sa autorizovaným distribútorom väčšiny najväčších svetových výrobcov ložísk na svete, vrátane SKF, SRB, NSK, RHP, TIMKEN, INA, THK, ZKL atď.
 Relevant Links
Rozdelenie ložísk.

Zdielať túto stránku

Email:

Lo#38;#158;iská

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2450