. Rozdelenie ložísk
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Rozdelenie ložísk

Ložiská
Ložiská
Spoločnosť ERIKS je najväčším dodávatelom priemyselných výrobkov a služieb vo Velkej Británii. Spoločnosť má 160 pobočiek umiestnených v Spojenom královstve a ročný obrat vo výške viac ako 250 miliónov libier.

V rámci viacerých divízií a oblastí činnosti spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov na priemyselnú údržbu a služby s pridanou hodnotou.

Medzi tieto služby patria opravy, údržba a generálne opravy priemyselných závodov a zariadení. Technické inovácie a podpora zákazníkov sú hlavnými hnacími silami spoločnosti ERIKS.

Od roku 1966 spoločnosť ERIKS vykonáva distribúciu a výrobu ložísk v rámci svojej širokej siete pobočiek a stala sa autorizovaným distribútorom väčšiny najväčších svetových výrobcov ložísk na svete, vrátane:
Ložiská
 Relevant Links
Mazivá na ložiská.

Zdielať túto stránku

Email:

Rozdelenie ložísk

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:67