. Simatec, mazivo, simalube, maznica, maznice, automatické maznice, mazanie, SL01, SL02, SL04, SL06,SL09, SL10, SL14, SL15, SL18, SL25, SL 01, SL 02, SL 04, SL 06,SL 09, SL 10, SL 14, SL 15, SL 18, SL 25
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mazacie systémy

simatec
simatec, mazivo, maznica, simalube
simalube, simatec, maznica, mazivo
maznica, mazivo, simatec, simalube
ERIKS s.r.o. dodáva jednobodové znovu plniteľné automatické maznice simalube od spoločnosti simatec ag Switzerland.

Maznicu simalube je možné aplikovať priamo na mazané miesto.Funguje aj pod vodnou hladinou. Maznicu jednoducho aktivujeme nastavením číselníka vo vrchnej časti (pomocou imbusového kľúča- 3 mm) na požadovanú dobu mazania. Činnosť maznice môže byť kedykoľvek pozastavená a znovu aktivovaná. Zostávajúce množstvo maziva môže byť sledované pomocou kontrolného okienka. Simalube je ideálny prostriedok pre aplikáciu v ťažko dostupných, nebezpečných alebo ľahko prehliadnuteľných miestach. Maznica poskytuje dodávku maziva spoľahlivo a automaticky 24 hodín denne až po dobu jedného roku. Poškodenia vzniknuté nedostatočným alebo nadmerným mazaním vedú k drahým opravám zariadenia, ale môžu byť minimalizované použitím simalube.

Maznice simalube neobsahujú toxické látky, batérie ani motory, to znamená, že nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Pokiaľ je obsah maznice vyčerpaný, môže byť maznica recyklovaná pomocou štandardných recyklačných postupov alebo po výmene vyvíjača tlaku je znovu použiteľná. Najprv naplnte maznicu požadovaným mazacím tukom alebo olejom a potom namontujte nový vyvíjač tlaku na maznicu.

Opätovná plniteľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Maznice simalube neobsahujú toxické látky, batérie ani motory, to znamená, že nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Pokiaľ je obsah maznice vyčerpaný, môže byť maznica recyklovaná pomocou štandardných recyklačných postupov alebo po výmene vyvíjača tlaku je znovu použiteľná. Najprv naplnte maznicu požadovaným mazacím tukom alebo olejom a potom namontujte nový vyvíjač tlaku na maznicu.

Zdielať túto stránku

Email:

Mazacie systémy

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2431