. Letecké a vojenské mazivá
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Letecké a vojenské mazivá


AEROSPEC 100

ROCOL Aerospec 100 je polotekuté letecké mazivo používané pri nízkej teplote, ktoré bolo vyvinuté na plnenie nároč ných požiadaviek dnešného leteckého priemyslu.

AEROSPEC 200

ROCOL Aerospec 200 je letecké mazivo používané pri nízkej teplote, ktoré vzniklo pri využití synergickej zmesi syntetických esterov kombinovaných s jedineč ným lítiovým komplexným zahusť ovacím systémom ROCOL.

AEROSPEC 210

ROCOL Aerospec 210 je letecké mazivo používané pri nízkej teplote, ktoré vzniklo pri využití synergickej zmesi syntetických esterov kombinovaných s grafitom a jedineč ným lítiovým komplexným zahusť ovacím systémom ROCOL.

AEROSPEC 250

ROCOL Aerospec 250 je letecké mazivo používané pri nízkej teplote, ktoré vzniklo pri využití synergickej zmesi syntetických esterov kombinovaných s MoS2 a jedineč ným lítiovým komplexným zahusť ovacím systémom ROCOL.

AEROSPEC 300

ROCOL Aerospec 300 je všeobecné mazivo na ložiská na zabezpeč enie dlhej životnosti, ktoré vzniklo pri využití najnovšej lítiovej mydlovej technológie, a ktoré sa používa v leteckom a lodnom priemyslu.

AEROSPEC 350

ROCOL Aerospec 350 je všeobecné mazivo na ložiská na zabezpeč enie dlhej životnosti, ktoré vzniklo pri využití najnovšej lítiovej mydlovej technológie a ktoré využíva grafit ako prísadu proti opotrebeniu

AEROSPEC 400

ROCOL Aerospec 400 je viacúč elové letecké mazivo na zabezpeč enie dlhej životnosti. Vynikajúci výkon pri vysokých teplotách. Prísady zvyšujú odolnosť voč i korózii, extrémne vlastnosti pod tlakom a stabilitu proti oxidácii.

AEROSPEC 533

ROCOL Aerospec 533 je mazivo na báze silikónu používané pri nízkej teplote. Kompatibiliné s väč šinou plastov a gúm; vysoká odolnosť proti zmytiu vodou.

Zdielať túto stránku

Email:

Letecké a vojenské mazivá

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:247