. Poĺnohospodárska reťaz
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Poĺnohospodárska reťaz

Poĺnohospodárska reťaz
V dnešnom svete dômyselného poĺnohospodárskeho a spracovateĺského zariadenia, meno firmy Renold je zárukou mimoriadnej kvality a spoĺahlivosti.

Podrobné a presné techniky inžinierskeho návrhu priniesli firme Renold normy zabezpečenia kvality ISO 9000 (BS 5750), ktoré vyústili v celej škále reťazí dávajúcich dlhšiu životnosť pri najnáročnejších podmienkach.

Reťaze firmy Renold sa používajú na:

Zberové kombajny

Dopravníky na triedenie zeleniny

Zrnové dopravníky

Zvinovacie lisy

Rozbalovacie zariadenia kruhových balíkov

Back-Feed násypníky

Skriňové škrabáky

Dopravníky balenia ovocia

Avšak so zlepšujúcimi sa technikami v poĺnohospodárstve a vyšších výnosoch úrod, firma Renold tiež ponúka široký rozsah pevnostných reťazí, ktoré sú rozmerovo identické so štandardným rozsahom.

Techniky tepelného spracovania sa používajú do veĺkej miery na zvýšenie hraničnej záťaže a tieto reťaze boli prijaté ako štandard hlavnými výrobcami zberových kombajnov.

Keďže sú rozmerovo také isté ako štandardné reťaze, sú rentabilné:
priamo výmenou štandardnej reťaze použitím jestvujúcich reťazových kôl
schopnosťou manipulovania so zvýšenou záťažou.

Tieto isté výhody môžu byť tiež realizované pri použití zvlášť pevných reťazí pri výmene nie len temperovanej liatiny, ale aj lisovaných oceĺových reťazí so snímateĺnými článkami s otočnými čapmi.


Zdielať túto stránku

Email:

Po#38;#314;nohospodárska re#38;#357;az

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:145