. Reťaz Klik Top
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Reťaz Klik Top

Reťaz Klik Top
Tento revolučný návrh svorky reťaze presunul technológiu do úplne nového smeru. Klik Top je základná reťaz vysoko odolná voči opotrebeniu a svorka, ktorá môže byť prichytená oddelene.

Svorka je prichytená externe a môže sa vymeniť mnoho krát počas životnosti reťaze.

Povrch svorky pozostáva zo žltého polyuretánu odolnému voči opotrebeniu z modrým základom vystuženého polyamidu.

Výhody Klik Top sú:

Vymeniteĺné polymérne bloky

Krátke prestoje

Veĺký stykový povrch

Trvalý ohyb

15% zníženie váhy

Odolná voči alkáliám, tuku a olejom

Vysoká pevnosť v ťahu

Zdielať túto stránku

Email:

Re#38;#357;az Klik Top

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:151