. Reťaz pre pohyblivé schody
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Reťaz pre pohyblivé schody

Reťaz pre pohyblivé schody
Firma Renolube vyrábajúca pohyblivé schody vznikla v dôsledku rozsiahleho testovania prototypov v náročných aplikáciách aby rozšírila stále sa zvyšujúci požiadavok priemyslu na nižšie prevádzkové náklady a dlhšiu životnosť v prevádzke.

Polymérové puzdro firmy Renolube v spojení so špeciálne navrhnutým ložiskovým klinom, bolo vyvinuté na zaistenie maximálnej životnosti v prevádzke.

Firma Renolube ponúka plne rentabilné riešenie pri výmene tukových mazacích systémov, ktoré výrazne znižuje výdavky na údržbu a náklady počas životnosti.

Principiálne výhody výrobkov firmy Renolube sú:

Podstatne nižšie náklady počas životnosti s vývojom a prevádzkovými skúškami, ktoré naznačujú životnosť presahujúcu 20 rokov.

čistejšie prostredie z dôvodu zníženého voĺného mazania tukom a olejmi.

Podstatne nižšie náklady v tom, že periodické mazania tukom a olejmi sa nevyžaduje

Stabilné a predvídateĺné rýchlosti opotrebenia sú mimoriadnou charakteristikou pri porovnaní s olejom a tukom mazanými reťazami, ktoré môžu byť náchylné k náhodnému zlyhaniu.

Zdielať túto stránku

Email:

Re#38;#357;az pre pohyblivé schody

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:148