. Technické a logistické služby
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Technické a logistické služby

Sklad
Sklad
Hydraulické zariadenia
Opravy
Opravy
Integrované zákaznícke riešenia so zameraním na:

Správa skladového hospodárstva:


Starostlivosť a zabezpečenie materiálu a náhradných dielov:
 • Možnosť konsignačného skladu
 • Možnosť správy skladu zamestnancom ERIKS

 • Vypracovanie systému Easy Order - Tradcom

 • Tradcom je webová aplikácia s týmito funkcionalitami:
  1. Evidencia skladu s integráciou poloziek s čiarovými kódmi a HW riešením pre jednoduchú evidenciu.
  2. Systém Easy Order s katalógmi a technickými popismi 1 000 000 možných položiek
  3. Schvaľovanie nákupu náhradných dielov na základe rozpočtu alebo priameho schvaľovanie
  4. Užívateľské a hierarchické konfigurácie na základe zákazníkom definovaných oprávnení

  5. Inventúry a Kanban systém

 • Unifikácia a modernizácia materiálu a náhradných dielov
 • Znižovanie skladových zásob unifikovaním násobných skladových položiek
 • Predefinovanie dodávateľov náhradných dielov za lacnejších
 • Náhrada dielu za diel s dlhšou životnosťou alebo energeticky účinnejší
Dodávka a platba:
 • Dostupnosť a rýchly odber z lokálneho skladu u zákazníka
 • Konsolidované zoznamy dodávok a konsolidované faktúry
 • Variabilita podľa požiadavky

Technické a asistenčné služby:

 • Výroba špeciálnych dielov na objednávku
 • Kontroly, opravy, testovanie a certifikácia
 • Spolupráca v oblasti vývoja produktov
 • Spolupráca v oblasti modernizácii strojového parku
 • Technická asistencia pri zvyšovaní technickej alebo energetickej efektivity zariadení
 • Zvyšovanie kvalifikácie našich zákazníkov pomocou školení a tréningov
 • Analýzy z oblasti údržby (FTBR , MTBF a identifikácia kritických miest)
 • Analýzy a identifikácia v oblasti únikov energii

Zdielať túto stránku

Email:

Technické a logistické služby

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1268