. Hriedelove tesnenie, gufero
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Hriadeľové tesnenia

Gufero
ERIKS za posledných 40 rokov pokrýva takmer celú škálu dynamických hriadeľových tesnení v materiálových vyhotoveniach od NBR až po Viton®. Hriadeľové tesnenia možno rodeliť v zásade na tieto hlavné skupiny:
- Radiálne hriadeľové tesniace krúžky Guferá podľa DIN 3760/3761
- Kazetové a kombinované tesnenia
- V-krúžky, X-krúžky, Gamma-krúžky
- Tesnenia s PTFE britom
- VR radiálne hriadeľové tesnenia
- Eri-sleeves púzdra pre opravy hriadeľov
- Mechanické upchávky
- Špeciálne tesnenia podľa požiadaviek zákazníka

Zdielať túto stránku

Email:

Hriade#38;#318;ové tesnenia

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2444