. Ložiská, elektromotory, frekvenčné meniče...
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Energeticky účinné ložiská - 12/03/2009

Loziska SKF
Loziska SKF
Takmer sto rokov SKF využíva svoje technické znalosti k znižovaniu trenia a dosiahnutia efekt. chodu strojných zariadení. Veľa riešení je zameraných na ložiská, čo nie je veľmi prekvapivé, pokiaľ si uvedomíme, že SKF zaujíma popredné postavenie vo svete v ložiskovej techniky.

V súčasnej dobe sa SKF zameriava na päť oblastí - na ložiská a ložiskové jednotky, tesnenia, mazacie systémy, mechatroniku a služby - v snahe dosiahnuť, aby nás energia dostala ďalej a naše zdroje vydržali dlhšie. Výsledné energeticky účinné riešenia SKF (E2) sú navrhnuté pre priemysel, dopravu a zásobovanie obyvateľstva energiou a zahŕňajú strojné zariadenia vrátane motorov, ventilátorov, čerpadiel, prevodoviek a domácich spotrebičov, ako aj solárne kolektory, autá, lietadlá, vlaky a lode.

Predstavenie energeticky účinných ložísk SKF (E2)
Najnovší prielom v oblasti energetickej účinnosti predstavuje rada ložísk novej výkonnej triedy, ktorá bola zvlášť navrhnutá a vyrobená so zámerom znížiť trecí moment o 30 a viac percent v porovnaní so štandardnými ložiskami SKF, ktoré však už i tak dosahujú vysokú účinnosť. Nižšie trenie ešte viac vynikne v porovnaní s ložiskami iných výrobcov.

Energeticky účinné ložiská SKF (E2) sa vyznačujú extrémne nízkym trením a umožňujú výrobcom zariadení dosiahnuť u svojich zariadení vyššiu energetickú účinnosť, a teda konečným užívateľom znížiť celkové náklady na vlastníctvo. Vzhľadom k tomu, že energeticky účinné ložiská sú zameniteľné so štandardnými ložiskami podľa ISO, koneční užívatelia môžu znížiť spotrebu energie súčasných zariadení náhradou bežných ložísk energeticky účinnými ložiskami.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie!
Ďalšie informácie o ložiskách SKF nájdete Tu

Podrobnejšie informácie o ďalších produktoch, ktoré dodáva ERIKS s.r.o. Tu
Loziska
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Energeticky ú#38;#269;inné ložiská

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2532