. Guferá, 0-krúžky, vysekávané tesnenia, gumené profily...
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Guferá, 0-krúžky, vysekávané tesnenia, gumené profily... - 27/02/2009

Tesniace technológie
Spoločnosť ERIKS je lídrom v oblasti dodávok riešení v oblasti tesnení. Naše technické centrum vie navrhnúť riešenie pre takmer všetky oblasti priemyslu. Tesniace technológie, ktoré ponúka spoločnosť ERIKS možno rozdeiť do týchto základných skupín:
- dynamické tesniace elementy - guferá
- mechanické tesnenia
- 0- krúžky
- prírubové tesnennia
- výrobky z gumy - profily

Podrobnejšie informácie nájdete Tu

Produkty v portfóliu spoločnosti ERIKS s.r.o.
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Guferá#38;#44; 0#38;#45;krú#38;#158;ky#38;#44; vysekávané tesnenia#38;#44; gumené profily...

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2498