. Maznice simalube®, simatec, mazanie, mazivo
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Maznice simalube® - 16/04/2009

Maznice simalube
V potravinárskej spoločnosti na výrobu muštu v Írsku bolo úspešne nasadených 450 automatických mazníc simalube® a pracovníci údržby dennodenne oceňujú na výrobných zariadeniach výhody permanentného mazania oproti manuálnemu mazaniu.
Pracovníci údržby sú spokojní s výkonom mazníc ako aj ušetreným množstvom maziva a zvýšením bezpečnosti mazania.

Automatické maznice simalube® sú používané v potravinárskom priemysle hlavne preto, že:
- neobsahujú toxické tekutiny a plne spĺňajú madzinárodné normy pre potravinárstvo
- zníženie manuálnych činností
- zníženie poruchovosti zariadení
- zníženie potreby manuálneho mazania na minimum
simatec
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Maznice simalube#38;reg;

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2602