. OKS 41 OKS 30, OKS 90, OKS 100, OKS 110, OKS 111, OKS 200, OKS 214, OKS 217, OKS 220, OKS 221, OKS 230, OKS 235, OKS 240, OKS 241, OKS 245, OKS 250, OKS 251, OKS 252, OKS 255, OKS 260, OKS 265/1, OKS 265, OKS 270, OKS 272/2, OKS 273, OKS 277, OKS 280, OKS 290, OKS 300, OKS 310, OKS 320, OKS 335, OKS 336, OKS 340, OKS 341, OKS 350, OKS 352/3, OKS 352, OKS 353, OKS 354, OKS 360, OKS 361, OKS 370, OKS 371, OKS 380, OKS 387, OKS 388, OKS 390, OKS 391, OKS 400, OKS 402/3, OKS 402, OKS 403, OKS 404, OKS 405, OKS 406, OKS 410, OKS 416, OKS 418, OKS 420/00, OKS 420, OKS 422, OKS 424, OKS 425, OKS 427, OKS 428, OKS 432, OKS 433, OKS 450, OKS 451, OKS 460, OKS 462, OKS 464, OKS 465, OKS 466, OKS 467, OKS 468, OKS 469, OKS 470, OKS 470/00, OKS 471, OKS 472, OKS 473, OKS 474, OKS 475, OKS 476/00, OKS 476, OKS 477, OKS 478, OKS 479, OKS 490, OKS 491, OKS 495, OKS 500, OKS 510, OKS 511, OKS 521, OKS 530, OKS 536, OKS 561, OKS 570, OKS 571, OKS 575, OKS 588, OKS 589, OKS 595, OKS 600, OKS 601, OKS 610, OKS 611, OKS 621, OKS 640, OKS 641, OKS 670, OKS 671, OKS 700, OKS 701, OKS 1000, OKS 1103, OKS 1104, OKS 1105, OKS 1110/0, OKS 1110/1, OKS 1110/8, OKS 1110, OKS 1111, OKS 1112, OKS 1120, OKS 1133, OKS 1140, OKS 1144, OKS 1148, OKS 1155, OKS 1200/2, OKS 1210, OKS 1250, OKS 1300, OKS 1301, OKS 1330, OKS 1351, OKS 1360, OKS 1361, OKS 1371, OKS 1490, OKS 1511, OKS 1600, OKS 1601, OKS 1700, OKS 1750, O
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

OKS

OKS 41 OKS 30, OKS 90, OKS 100, OKS 110, OKS 111, OKS 200, OKS 214, OKS 217, OKS 220, OKS 221, OKS 230, OKS 235, OKS 240, OKS 241, OKS 245, OKS 250, OKS 251, OKS 252, OKS 255, OKS 260, OKS 265/1, OKS 265, OKS 270, OKS 272/2, OKS 273, OKS 277, OKS 280, OKS 290, OKS 300, OKS 310, OKS 320, OKS 335, OKS 336, OKS 340, OKS 341, OKS 350, OKS 352/3, OKS 352, OKS 353, OKS 354, OKS 360, OKS 361, OKS 370, OKS 371, OKS 380, OKS 387, OKS 388, OKS 390, OKS 391, OKS 400, OKS 402/3, OKS 402, OKS 403, OKS 404, OKS 405, OKS 406, OKS 410, OKS 416, OKS 418, OKS 420/00, OKS 420, OKS 422, OKS 424, OKS 425, OKS 427, OKS 428, OKS 432, OKS 433, OKS 450, OKS 451, OKS 460, OKS 462, OKS 464, OKS 465, OKS 466, OKS 467, OKS 468, OKS 469, OKS 470, OKS 470/00, OKS 471, OKS 472, OKS 473, OKS 474, OKS 475, OKS 476/00, OKS 476, OKS 477, OKS 478, OKS 479, OKS 490, OKS 491, OKS 495, OKS 500, OKS 510, OKS 511, OKS 521, OKS 530, OKS 536, OKS 561, OKS 570, OKS 571, OKS 575, OKS 588, OKS 589, OKS 595, OKS 600, OKS 601, OKS 610, OKS 611, OKS 621, OKS 640, OKS 641, OKS 670, OKS 671, OKS 700, OKS 701, OKS 1000, OKS 1103, OKS 1104, OKS 1105, OKS 1110/0, OKS 1110/1, OKS 1110/8, OKS 1110, OKS 1111, OKS 1112, OKS 1120, OKS 1133, OKS 1140, OKS 1144, OKS 1148, OKS 1155, OKS 1200/2, OKS 1210, OKS 1250, OKS 1300, OKS 1301, OKS 1330, OKS 1351, OKS 1360, OKS 1361, OKS 1371, OKS 1490, OKS 1511, OKS 1600, OKS 1601, OKS 1700, OKS 1750, OKS 1765, OKS 2100, OKS 2101, OKS 2300, OKS 2301, OKS 2404, OKS 2451, OKS 2501, OKS 2510, OKS 2511, OKS 2521, OKS 2531, OKS 2541, OKS 2610, OKS 2611, OKS 2621, OKS 2650, OKS 2660, OKS 2661, OKS 2701, OKS 2721, OKS 2771, OKS 2800, OKS 2801, OKS 2810, OKS 2811, OKS 2901, OKS 3220, OKS 3521, OKS 3530, OKS 3541, OKS 3640, OKS 3650, OKS 3720, OKS 3730, OKS 3740, OKS 3750, OKS 3751, OKS 3760, OKS 3770, OKS 3780, OKS 3790, OKS 4100, OKS 4200, OKS 4210, OKS 4220, OKS 4230, OKS 4240, OKS 8370, OKS 8470, OKS 8600, OKS 8601
Značka OKS predstavuje produkty vysokej kvality učené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív. K dispozícii je vám vyše 150 produktov:

- Pasty na uľahčenie montáže a demontáže
- Oleje s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie
- Tuky na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach
- Suché mazivá- alternatíva pre zvláštne prípady použitia
- Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii
- Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby
- Čističe na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív

Zdielať túto stránku

Email:

OKS

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2911