. Plasty, PE, PP, PA, PVC, PVC-U, PVC-C, PVDF, ROCKLIGHT, E-CTFE, PTFE, PCTFE, FPA, FEP, Rulon, CHEMFAB, TECAMID, TECAST, Tecaform, TECAPET, TECANAT, TECAPEEK, VESPEL, TECASON, TECAPEI, PMMA, PC, PETg, PET, PS, SAN-uv, TECAMAX, PEEK, PPS, PES, PPE, PAI, ERLAN, Vulkollan, Polyether PU, Multilene, Rhino Hyde, PF, EP, UP, Epoxyglass, Polyesterglass, Epratex, Celeron, Phenol, GFK Gratings
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Plastové polotovary a výrobky z plastu

Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Plasty
Priemyselné plasty
ERIKS dodáva kompletný sortiment dosiek, tyčí a trubiek. Jedná sa o polotovary ako aj z nich vyrábané diely. ERIKS vie ponúknuť vhodný materiál pre akúkoľvek aplikáciu.

Konštrukčné plasty

PE Polyethylén - PE HWU, PE HWST, PE EL, PE 100, PE-HML, PE-HMG
PP Polypropylén - PP, PP-DWU, PP-DWST, PP-DWU-SK, PP-C-PK, PP-EL, PP-EL-S, PP-AS, PP-DW, PP white, PP-EL-S
PPs Polypropylén s nízkou horľavosťou
PVC Polyvinyl chlorid - PVC, PVC-U, PVC-NI, PVC-CAW, PVC-RI, PVC-MZ (SIMONA®), PVC-HSV (SIMONA®), PVC-T, PVC-TF, PVC-GLAS, PVC-GLAS opal, PVC-GLAS-SX, PVC-GLAS highly transparent, PVC-GLAS-LZ, PVC-C
PVC-C Chlórovaný Polyvinyl chlorid - PVC-C, PVC-C CORZAN FM 4910, PVC-C CLEAR FM 4910
PVC-C Chlórovaný Polyvinyl chlorid - PVC-C, PVC-C CORZAN FM 4910, PVC-C CLEAR FM 4910
PVDF Polyvinylidene fluorid - PVDF, PVDF-SK, PVDF-GK, PVDF-EL
E-CTFE Ethylén-chlorotrifluoroethylén - E-CTFE, E-CTFE-GK
Rocklight® - ROCKLIGHT® 3, ROCKLIGHT® 5, ROCKLIGHT® 10
Porovnanie vlastností konštrukčných plastov - Technické zhrnutie

Fluorové plasty

PTFE - PTFE, FDA PTFE, USP PTFE
Vystužené PTFE - PTFE spevnené s glass fiber, karbon, bronz alebo graphit
Alternatívy k PTFE - PCTFE, FPA, FEP, E-CTFE
Rulon® - Rulon® LR, Rulon® J, Rulon® 641
PTFE-povrchovo upravované - CHEMFAB®

Plasty pre strojárstvo

TECAMID/TECAST-PA /Polyamid/ - TECAMID 6, TECAMID 6 GF, TECAM 6 MO, TECAMID 12, TECAST T, PA6+PE, TECAMID 66, TECAMID 66 MH black, TECAMID 66 HI, TECAMID 66 GF 30 black, TECAMID 66/X GF 50 black, TECAMID 66 CF 20 black, TECAMID 66 LA, TECAMID TR transparent, TECAST TM black, TECAST 12
TECAFORM-POM /Polyoxymethylen / - Tecaform AH, Tecaform AH GF 30, Tecaform AH LA, Tecaform AD AF, TECAFORM AH black, TECAFORM AH ELS black, TECAFORM AD
TECADUR-PETP /Polyethylén terephthalate/ - TECAPET, TECAPET TF, TECADUR PET, TECADUR PET black, TECADUR PBT GF 30
TECANAT-PC - TECANAT, TECANAT GF 30, TECANAT transparent

Vysoko kvalitné plasty

PEEK /Polyetheretherketone/ - TECAPEEK, TECAPEEK CF 30, TECAPEEK GF 30, TECAPEEK PVX, TECAPEEK MT black, TECAPEEK ELS, TECAPEEK HT, TECAPEEK TF 10
PPS /Polyphenylene sulphide/ - TECATRON, TECATRON GF 40, TECATRON PVX
PI /Polyimide/ - Vespel® -VESPEL® SP1, VESPEL® SP21, Meldin®- MELDIN® 7000, MELDIN® 7021
PES, PPSU, PSU /Polysulfone/ - TECASON S, TECASON P MT sw, TECASON E
PEI /Polyetherimid/ - TECAPEI, TECAPEI GF 30 + 30% skleneného vlákna, TECAPEI + špeciálny pigment
PPE - TECANYL 731, TECANYL GF 30 +30% skleneného vlákna
PAI / Polyamidimide PAI / - TECATOR 5031, TECATOR 5031 PVX
PA 4.6 / Polyamid 4.6/ - TECAMID 46, TECAMID 46 GF 30, TECAMID 46- PA 46, TECAMID 46- GF30 - PA 46 GF 30
TECAMAX - TECAMAX SRP

Priehľadné plasty

PMMA, PC, PETg, PET, PS, SAN-uv

Plasty odolné voči opotrebeniu

Multilene - Multilene PE-HMW 500, Multilene PE-HMW 1000, Multilene PE-UHMW 2000
Polyurethán - ERLAN, Vulkollan, Polyether PU
Rhino Hyde

Špeciálne plasty

Kompozity - PF, EP, UP, Epoxyglass, Polyesterglass, Epratex, Celeron, Phenol
GFK Gratings - Profily do korozívneho prostredia

Zdielať túto stránku

Email:

Plastové polotovary a výrobky z plastu

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2562