. SRB delené valčekové ložiská
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

SRB - Delené valčekové ložiská

SRB ložisko
SRB ložisko
SRB ložiská
Delené ložiská sú komerčne dostupné už viacero rokov. Využívajú sa prevažne v náročných aplikáciách s ťažkými pracovnými podmienkami, kde je nevyhnutná dostupnosť z dôvodu ich kontroly a údržby. Ložisko pozostáva z vnútorného a vonkajšieho krúžku, klietky a domca s podstavou, pričom všetky súčasti je možné poskladať priamo na hriadeli. Uvedené umožňuje jednoduchú kontrolu a ľahkú výmenu bez potreby sťahovania ložiska alebo demontáže hriadeľa. Súčasti deleného ložiska sú vyrobené ako kompletné celky a po brúsení sú precízne rozrezané na dve časti tak, že po osadení na hriadeľ tieto časti presne k sebe dosadnú.

Z pohľadu technického, ekonomického a konštrukčného poskytujú delené valčekové ložiská (SRB - Split Roller Bearings) viacero výhod v porovnaní so štandardnými ložiskami. Na rozdiel od štandardných ložísk, konštrukcia delených ložísk SRB umožňuje kompletne rozobrať ložiská na hriadeli a tým zredukovať čas odstávky o takmer 90%. Delené valčekové ložiská je možné vybrať a vymeniť jednoduchým podoprením hriadeľa.

Nadvihnutie hriadeľa alebo prístup k zakončeniam hriadeľa nie sú potrebné a preto výkonné zdvíhacie zariadenie nie je požadované. Uvedená vlastnosť je veľmi cenená pre všetky aplikácie, avšak najmä u veľkých strojných zariadení, u ktorých rozmer a váha zabraňujú rýchlej a cenovo efektívnej údržbe.
SRB ložiská majú navyše dlhšiu životnosť v porovnaní s klasickými ložiskami, pretože u nich nedochádza k spriečeniu.

U konštrukcie SRB zabezpečuje guľovitá plocha medzi kazetou a domcom to, že v prípade vychýlenie hriadeľa zostáva tesnenie nezávisle od jeho typu vždy kolmo na hriadeľ. Z uvedeného dôvodu poskytujú delené ložiská SRB v náročných prevádzkových podmienkach vyššiu pridanú hodnotu ako klasické.

Napriek vyšším obstarávacím nákladom v porovnaní s klasickými ložiskami a domcami, sú delené ložiská SRB nákladovo výhodnejšie z pohľadu celkových prevádzkových nákladov po zohľadnení nákladov súvisiacich s výmenou ložísk a strát spôsobených výpadkom výroby.

Článok uverejnený v časopise TRIBOTECHNIKA resp. Článok


Zdielať túto stránku

Email:

SRB #38;#45; Delené val#38;#269;ekové lo#38;#158;iská

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2633