. Spojky Rexnord
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Spojky Rexnord

Rexnord Falk
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega

Falk Steelflex

Falk začal s výrobou spojok s kónickými pružinami, aby zvýšil cyklovou odolnosť a krútiaci moment, ktorý je až 932 000 Nm. Steelflex ponúka jednoduchšiu počiatočnú inštaláciu ako zubové spojky. Jedinečná "výmena na mieste" nevyžaduje pohyb nábojov spojky ani hriadeľov a tým znižuje čas výmeny.

Na zvýšenie pevnosti a húževnatosti sú kónické pružiny vyrobené z vysoko pevnostnej legovanej ocele, sú kalené a popúšťanie. Povrch pružín je potom otrieskavaný. Týmto prevedením sa dosiahnú vyššíe výkony a tým aj možnosť použitia menších veľkostí spojok. Táto precízna technológia bola pôvodne použitá vo výrobe pre vysoko náročné letecké komponenty. Steelflex tlmí vibrácie a znižuje nárazové zaťaženie až o 30%.
Technický list…

Falk Wrapflex

Spojka Falk Wrapflex sa skladá z dvoch oceľových nábojov s výstupmi. Do nich sa vkladá polyuretánový element, ktorý je zabezpečený prevlečnými krúžkom s dvoma skrutkami na zabezpečenie proti axiálnemu posunu. Spojky sú vyrábané na prenos výkonu do 15.028 Nm. Maximálna veľkosť hriadeľa 186 mm. Spojku nie je nutné mazať a rozsah pracovných teplôt je od -40 ° C až do +95 ° C.
Technický list…

Falk Lifelign

Falk Lifelign sú zubové spojky. Skladajú sa z náboja s vonkajším ozubením, ktorý je nasadený na jednej a druhej hriadeli. Cez toto vonkajšie ozubenie je prezlečený veniec s vnútorným ozubením. Tým je zabezpečený prenos krútiaceho momentu. Zubové spojky je potrebné mazať. Dovoľujú vyosenie spájaných hriadeľov. Sú ideálne ako náhrada pre existujúce aplikácie. Vzhľadom k väčším nábojom možno použiť menšie veľkosti spojok a tým šetriť náklady. Krútiace momenty až 8.190 000 Nm (8,19 mil Nm).
Technický list…

Rexnord® Addax®

ADAX spojka je vyrobená z uhlíkových vlákien a je vyvinutá špeciálne pre pohon ventilátorov v chladiacich vežiach. Spája vzdialenejšie hriadeľe vo vlhkom, prašnom alebo korózívnom prostredí. I keď hlavné použitie je v chladiacich vežiach, ďalšie aplikácie sú v papierenskom priemysle, čerpadlá a kompresory.

Spojka bola vyvinutá prvýkrát v roku 1986 a teraz už máme tisíce aplikácií po celom svete. Materiál spojok bol vyvinutý pre letecký priemysel a odráža progresívne kompozitné technológie. Použitím kompozitných materiálov je zaručená vysoká tolerancia vyosenia hriadeľov, žiadna korózia trením, dlhá životnosť a nízka váha.
Technický list…

Falk True Torque™

Táto spojka umožnuje plynulý nábeh záťaže z hnacieho na hnaný člen s vysokou bezpečnosťou voči škokovému zťaženiu.
Technický list…
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega<BR>
Rexnord Falk, Wrapflex, Lifelign, Steelflex, True Torque, Rexnord Thomas, Rexnord Addax, Rexnord Omega<BR>

Zdielať túto stránku

Email:

Spojky Rexnord

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2921