. Sprievodca pre výber elastomérov O-krúžkov
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Sprievodca pre výber elastomérov - 11/03/2016

O-kruzok
Hoci je „elastomér" synonymom pre „gumu", formálnejšie ide o polymér, ktorý sa dá modifikovať do stavu preukazujúceho malú plasticitu a rýchlu alebo takmer kompletnú obnovu z nadmernej sily, a po okamžitom uvoľnení aplikovaného tlaku sa vráti približne do pôvodného tvaru.

Podľa definície Americkej spoločnosti pre testovanie a materiály (ASTM) je pre výraz „elastomér" dôležité, že:
*Súčiastka z elastoméru sa nesmie roztrhnúť pri natiahnutí o približne 100 %. *Po natiahnutí o 100 %, podržaní v tejto polohe po dobu 5 minút a následnom uvoľnení sa súčiastka musí stiahnuť do 10 % svojej pôvodnej dĺžky počas 5 minút po uvoľnení.

Dôležité faktory pre správny výber elastomeru:
- Odolnosť voči médiám
- Zmes
- Fyzika elastomérov / gumy

Odolnosť voči médiám

V celej tejto príručke označuje výraz „médium" látku zadržiavanú O-krúžkom. Môže ísť o kvapalinu, plyn alebo ich zmes. Môže tiež obsahovať prášky alebo pevné látky. Najdôležitejší je chemický účinok média na O-krúžok. Nesmie meniť prevádzkové vlastnosti ani znižovať životnosť O-krúžku. Musí sa zabrániť nadmernému opotrebeniu O-krúžku. Tu však ľahko môže dôjsť k omylu. Značné objemové zmenšenie obvykle vedie k predčasnému presakovaniu každého tesnenia O-krúžku, či ide o statické, alebo dynamické tesnenie. Na druhej strane zmes, ktorá sa nadmerne vydúva alebo má veľký nárast alebo pokles tvrdosti, pružnej sily alebo predĺženia, často aj naďalej dlhú dobu dobre pracuje ako statické tesnenie, a to aj napriek nežiaducim výsledkom testov na zmesiach elastomérov. Prvým krokom výberu vhodného materiálu je zvoliť elastomér, ktorý je kompatibilný s chemickým prostredím.


Zmes

Zmes je zmiešaním základného polyméru/polymérov a iných chemických látok, pričom vzniká koncový elastomér. Presnejšie povedané, výraz „zmes" sa vzťahuje k špecifickému zmiešaniu látok vybratých presne tak aby spĺňali konkrétnu charakteristiku, ktorá sa požaduje na optimalizovanie výkonnosti v určitej špecifickej činnosti. Základom návrhu zmesi je výber typu polyméru. K elastoméru môže technik tvoriaci zmes pridať posilňovacie prípravky, ako napríklad sadze, farebné pigmenty, vytvrdzovacie alebo vulkanizačné prípravky, aktivátory, zmäkčovadlá, urýchľovače, antioxidanty alebo antiradiačné prídavky. Môžu existovať stovky takýchto kombinácií.


Fyzika elastomérov / gumy

Elastomér / Guma sa skladá z dlhých reťazcov náhodne orientovaných molekúl. Tieto dlhé reťazce sa zapletajú a vzájomne prepájajú. Prepojenie má značný dopad na viskózno-elastické vlastnosti, ako je napríklad napäťová relaxácia. Keď je guma vystavená napätiu alebo deformačnej energii, dochádza k zmene vnútorného usporiadania, napríklad k rotácii a roztiahnutiu polymérových reťazcov. Tieto zmeny závisia od aplikovanej energie, od trvania a rýchlosti aplikovania energie, ako aj od teploty, pri ktorej bola energia aplikovaná. Norma ISO 1629 identifikuje približne 25 typov elastomérov. Táto kapitola sa zaoberá rôznymi typmi materiálov, ktoré sa používajú pri výrobe O-krúžkov.

Viac informácií nájdete na www.o-ring.info
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Sprievodca pre výber elastomérov

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3743