. Termovízne merania - elektromotor, ložiská, reťaze, remene, klinové remene
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Termovízne merania - 12/03/2009

Termovízne merania  - elektromotor, ložiská, reťaze, remene, klinové remene
Počas mesiaca marec vykonávame na požiadanie jedno meranie pomocou termovíznej kamery zdarma! Termovíznou kamerou možno snímať napr. teplotné rozdiely v rozvodných skriniach, vodičoch, elektromotoroch atď. čím možno odstrániť/predchádzať poruchám týchto zariadení.

Naša ponuka obsahuje:
1. Zmeranie jedného uzla termovíznou kamerou - zdarma
2. Vyhotovenie výstupného reportu - zdarma
3. Predstavenie dalších funkcionalít termovíznej kamery - zdarma
4. Predstavenie možností ultrazvukového snímania únikov vzduchu, vybrácií ložísk atď. -zdarma

Podrobnejšie informácie o termovízii nájdete Tu
Podrobnejšie informácie o ďalších produktoch Tu
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Termovízne merania

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2533