. Gumové profily pre cisternové veká
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Tesniace profily pre cisternové veká

Guma
Profily
Guma
V priebehu niekoľkých posledných rokov ERIKS vyvinul veľké množstvo gumených profilov používaných ako tesnenia pre cisternové veká.
Kontakty s rôznymi priemyselnými odvetviami nám umožnili vyrobiť niekoľko stoviek foriem z ktorých možno extrudovať profily v širokom rozsahu gumených materiálov.
Okrem toho, tieto profily môžu byť zvulkanizované do nekonečného prstenca s vnútorným priemerom podľa požiadaviek zákazníka.

Tieto tesnenia nájdu využitie pre:
• potravinársky priemysel
• chemický priemysel
• lodný priemysel - OEM / údržba
• Strojný priemysel - OEM / údržba

Dodávame nasledujúce materiály tesnení:
• NR Prírodna guma
• EPDM etylén-propylén
• CR neoprén ®
• NBR Nitril
• FKM Viton
• VMQ Silikón
• FVMQ Fluórsilikón

Možná výroba v rôznej tvrdosti a farby. Väčšina zmesí je k dispozícii v kvalite FDA.

Zdielať túto stránku

Email:

Tesniace profily pre cisternové veká

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3748