. Testovanie tesnosti uzáverov, optická kontrola, leaking, Detekcia tesnosti, testovanie tesnosti, netesnost, tesnost uzaverov, opticka kontrola, automaticka kontrola, kontrola cistoty, testovanie priesaku, kontrola naplnenia, testovanie objemu
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Testovanie tesnosti uzáverov, optická kontrola

Testy
Testy
Testy
Vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle kvalita výroby ako aj legislatíva kladie častokrát dôraz na testovanie správneho ozatvorenia obalov, priesaku obalov, obsah nečistôt a optimálne naplnenie obalu. V zásade možno testy rozdeliť do týchto základných skupín:
- testovanie netesnosti uzáverov, priesak uzáverov
- priesaku stien obalov /napr. plastových, sklenených/
- testovanie kvality sklenených obalov / napr. čierne škvrny, vzduchové bubliny/
- testovanie objemu v obaloch vzhľadom na nečistoty
- kontrola správneho naplnenia obalov
- testovanie pevnosti plastoveho obalu atď.

Uvedené zariadenia používajú nedeštruktívnu metódu detekcie. Po kontrole možno testovanú vzorku použiť späť vo výrobe alebo pre konečného spotrebiteľa. V princípe možno zariadenia rozdeliť na laboratórne pre testovanie jednej vzorky alebo výrobne pre zapojenie do sériovej výroby.

Zariadenia pracujú v automatickom režime a z kontrolného procesu je úplne vylúčený ľudský faktor. Zariadenie obsluhuje operátor, ktorý dohliada len na jeho činnosť. Kontrolné zariadenie pri hromadnej - veľkosériovej výrobe je implementované do výrobnej linky štandardne pomocou transportných dopravníkov. Výstup z kontroly môže byť riadený cez počítač, čím možno precízne ukladať a vyhodnocovať merania. K zariadenia možno sieťovo pripraviť tlačiareň a tlačit ihneď výstupy. Cez diaľkovú správu, možno zariadenie používať v sterilnej výrobe a obsluha môže byť v inej zóne.

Modifikácie zariadení
Jednotlivé testy možno kombinovať a zlučovať do kompaktných zariadení, čím sa šetrí priestor, znížujú náklady a zvyšuje efektívnosť a návratnosť investície.

Technológia kontroly priesakov a netesnosti využíva prevážne vákum, kde sa zisťuje zmena tlaku v uzavretej nádobe.
Testy

Zdielať túto stránku

Email:

Testovanie tesnosti uzáverov#38;#44; optická kontrola

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2942