V tomto článku

Zmeny účinné od 1.apríla 2024

 

Zmena názvu spoločnosti z Leader Gasket Technologies s. r. o. na ERIKS s.r.o. s účinnosťou od 1.apríla 2024.

Všetky ostatné identifikačné údaje firmy zostávajú bez zmeny. Chceli by sme Vás požiadať o aktualizáciu našich údajov vo Vášom informačnom systéme a použivanie nového názvu firmy ERIKS s.r.o. vo všetkej komunikácií, dodávkach, faktúrach a platbách počnúc od 1st apríla 2024. Na druhej strane všetka komunikácia z našej strany bude realizovaná s novým názvom ERIKS s.r.o. počnúc od 1.apríla 2024.

V prilohe uvádzame kompletné firemné údaje platné od 1.apríla 2024.

Implementácia korporátneho informačného systému a dodávky

Naša spoločnosť je súčasťou ERIKS Group. Implementujeme korporátny informačný system SAP s cieľom rozvoja podnikania.

Nábeh SAP je plánovaný na apríl 2024.

Výzvou každej implementácie ERP sú predĺžené dodacie lehoty počas počiatočnej fáze po uvedení do prevádzky. Náš projektový tím starostlivo riadi potenciálne riziko a prijíma preventívne opatrenia na ich minimalizáciu. Ak bude vybavenie Vaše objednávky napriek tomu určitým spôsobom ovplyvnené, pred odoslaním potvrdenia objednávky Vás budú kontaktovať naši špecialisti. Budú s Vami spolupracovať pri hľadaní riešenia, ktoré minimalizuje dopad na Vaše podnikanie.

Obchodná mena spoločnosti

Chceli by sme upozorniť, že firemný bankový účet je vedený len v mene EURO (€). Prosíme o aktualizáciu údajov meny a bankového účtu vo Vašom informačnom systéme.

Kontakty pre komunikácou platné od 1.apríla 2024

Vítame Vaše úsilie o vzájomnú spoluprácu. Od 1.apríla aktualizujeme naše komunikačné linky nasledovne:

Oddelenie predaja

dopyty, zákaznícke objednávky, zákaznícka podpora

 

Predaj ERIKS CEE:

info@eriks.sk

www.eriks.sk

+421 915 883 932

 

Predaj Leader Gasket:

europe@leadergt.sk

www.leadergt.sk

T +421 905 714 010

Oddelenie nákupu

cenové ponuky, odberateľská podpora


purchasing@eriks.sk

T +421 907 877 494

Oddelenie financií

faktúry, pohľadávky a záväzky, platby, podpora pre financie

finance@eriks.sk

T +421 905 819 973

Prosím kontaktujte nás v prípade otázok alebo otvorených záležitostí.

Informácie dodávateľom

Chceli by sme požidať našich dodávateľov, aby od 1.apríla 2024 používali na zasielanie faktúr novú Emailovú adresu: finance@eriks.sk

Zároveň prosíme o uvádzanie čisla našej objednávky na každej faktúre. Umožní nám to bezproblémové spracovanie faktúr a ich úhradu. 

Všeobecné kontakty ERIKS Slovensko

Adresa

ERIKS s.r.o.
Slivková ulica 1965
014 01 Bytča
Slovensko

Kontakt

T +421 2/443 728 95

M +421 915 883 932

E info@eriks.sk